lørdag 9. august 2008

Våt start på høstens rulleskisesong!


Det stilte 8 stykker til den første felles langturen på rulleski etter ferien. Som bildet viser stilte (sett fra venstre) Gry, Lasse, Geir, Ole Knut, Pål og Per Jonny. Etter at undertegnede hadde tatt bildet dukket også Terje opp. Vi gjennomførte opplegget - dvs ca 30 km. Vi starter opp med intervalltrening ved Mortens Kro til uka. Som i fjor møtes vi på p-plassen ved Skillebekk tirsdag kl. 17.30.

Ingen kommentarer: