lørdag 5. september 2009

God oppslutning på dagens rulleskitrening

Det møtte 11 stykker til dagens rulleskitrening (Per Jonny J, Lasse N, Geir H, Jan Gunnar B, Åge S, Storm L, Ole Petter R, Svein W, Gry W, Knut Erik O og undertegnede). Den gode oppslutningen skyldes nok delvis det at rulleskiøkta inngikk som en del av av feiringen av Åge S sin 60 års dag.

Litt varierende innsats. De fleste tenkte nok på den etterfølgende løpeturen gjennom marka fra Stryken til Sognsvann (Nordmakstraveren) og holdt litt igjennom på veien oppover.
Jeg regner med at det blir trening fra Skillebekk førstkommende mandag kl. 17.30.

Ingen kommentarer: